Treść w przygotowaniu

offer-smartsync

SmartSync

Synchronizacja białych list na kamerach ANPR

  • Synchronizacja
    białych list
  • Wiele parkingów
  • Jednorazowa opłata za utrzymanie usługi

Usprawnienie procesów

Standardowym problemem w przedsiębiorstwach jest konieczność wykonywania wielu czynności w celu sfinalizowania bezpośredniego spotkania. Z doświadczenia naszych klientów wynika że jest to czasami nawet 15 czynności które należy wykonać, zaczynając od ustalenia terminu i miejsca, przez poinformowanie recepcji, uzgodnienie wjazdu pojazdu, po poinformowanie gościa we właściwy sposób o spotkaniu. Po tych wszystkich operacjach Gość nie otrzymuje spójnej informacji o miejscu i terminie spotkania wraz z informacjami o sposobie dotarcia na miejsce, zasadach dostępu i przebywania na parkingu i budynku, zasadach bezpieczeństwa.

KOMUNIKACJA

DOKUMENTY

CZAS

PARKING

PORTIERNIA